BG Highschool

In 2014 ontstond het idee van de Blessed Generation om een eigen high school op te zetten: de droomschool. Inmiddels, twee jaar later zijn we al een stuk verder in de ontwikkeling hiervan. Op 30 April 2015 heeft de BG High School officieel geopend. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog een hoop dromen. Doelstelling van de Blessed Generation High School is het kind goed onderwijs en de juiste sociale en emotionele begeleiding te geven, zodat het tot zijn recht komt, zelfvertrouwen krijgt, zijn talenten kan ontwikkelen en opgroeit tot een verantwoordelijk en goed opgeleid persoon.

Door computers, internet en nieuwe technologieën te omarmen als nieuwe leermiddelen, zal deze High School uit het oude keurslijf stappen, en kan een hoge onderwijsstandaard worden geleverd die een goede aansluiting geeft op de werkvloer en eventuele vervolgopleidingen.

Uitgangspunten en leermiddelen:

 • Hoge opleidingsambities ter voorbereiding op de universiteit en het bedrijfsleven.
 • Het kind staat centraal.
 • Zelfstandigheid –Zelfvertrouwen – Talenten ontwikkelen van de leerlingen.
 • Kleinere klassen met maximaal 30 kinderen per klas en niet meer dan 2 klassen per jaargang. Dus in totaal maximaal 60 eerstejaars, tweedejaars etc. Totaal maximaal 250 leerlingen. In kleinere klassen kunnen de leerlingen en docenten elkaar goed leren kennen, ontstaat een band tussen de leerlingen en de docenten, en is goede begeleiding mogelijk.
 • Team teaching; 2 docenten per klas voor een aantal basisvakken. De docenten werken samen een leerplan uit en evalueren de lessen samen.
 • De lessen van beide klassen van de betreffende jaargang vinden plaats op een groot leerplein, met een oppervlakte van drie reguliere klaslokalen, waar voldoende ruimte is voor de leerlingen om in groepjes te werken. Er zal maatwerk mogelijk zijn; leerlingen die het onderwerp nog niet goed beheersen, kunnen het in een groepje nog eens doornemen. Leerlingen die voorlopen, kunnen in een groepje extra leerstof doornemen.
 • Speciale vakken als Biologie, Natuurkunde en Scheikunde zullen worden onderwezen door gespecialiseerde docenten op het ‘Science leerplein’.
 • Leermiddelen die aansluiten op ons digitale tijdperk: er zal veel gebruikt worden gemaakt van e-learning, dus van nieuwe media. Leerlingen krijgen de kans in hun eigen tempo de leerstof door te nemen en kunnen (voor de examens) hun vragen stellen aan de docent, direct of via sociale media.
 • Er zal plaats zijn voor andere vakken zoals fotografie, toneel, muziek en andere kunst.
 • Sport is een belangrijk lesonderdeel. Er wordt geleerd in een team te werken, te incasseren en te winnen.
 • Leren wordt leuk en het wordt, mede door de hoge ambities van de High School van BG, zowel voor de leerlingen als de docenten een eer om op deze school te zijn.
 • Kinderen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij activiteiten buiten de school.
 • Tijdens de schooluren dragen de leerlingen een schooluniform. Na schooltijd mogen de leerlingen hun gewone kleding dragen; op de middelbare school leeftijd zoeken leerlingen hun identiteit en kleding maakt daar deel van uit.
 • BG wil een gemengde High School zonder krampachtige scheiding tussen de geslachten, zodat de jongens en meisjes elkaar leren kennen, respecteren en vertrouwen.
 • Respect voor het onderwijsteam en de leerlingen.

Hoe krijgen en houden we de docenten op het niveau? De startup en de verdere ontwikkeling van deze school is afhankelijk van topdocenten die goed zijn en blijven opgeleid. Hartger Meihuizen, een Nederlandse docent verbonden aan RSG Stad en Esch in Meppel, was gedurende het eerste halfjaar van 2014 in Malindi. Hij ontwierp een trainingsplan voor onze High School en heeft trainingen verzorgd voor de docenten. Zij kunnen nu op hun beurt weer nieuwe docenten trainen. Ook op de langere termijn blijft Hartger digitaal betrokken en periodiek trainingen verzorgen.

Slaapplaatsen

Blessed Generation wil geen groot internaat gebouw met grote slaapzalen, zoals gebruikelijk is in Kenia, maar een modern internaat, waarbij de kinderen worden gehuisvest in kleine huisjes met zo’n vijftien leerlingen per huis. Bij deze kleinschaligheid kunnen de leerlingen elkaar goed leren kennen en wordt de kleinschaligheid van een gezin benaderd. Aan de huizen zijn kamers verbonden voor de docenten. De leerlingen mogen in hun huisje hun gewone kleding aan, zij maken zelf het ontbijt en avondeten klaar (wat revolutionair is in Kenia), en ook verder wordt gewerkt aan hun zelfstandigheid. Er vindt goede begeleiding plaats door de social workers van Blessed Generation en door de docent die aan elk huisje word gekoppeld  als gezinshoofd. Er is aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Klik hier voor het uitgebreide plan van de Droomschool.

Onderwijssysteem in Kenia:

In Kenia gaan kinderen tot hun 6e jaar naar nursery school. Van hun 6e tot 14e jaar gaan ze naar primary school. Aan het einde van de primary school maken de kinderen een landelijk examen voor het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE). Op basis van deze resultaten kiezen de High Schools de studenten uit. Dit betekend dat de kinderen niet zelf een geschikte school kunnen uitzoeken zoals in Nederland, maar dat ze alleen uitgenodigd kunnen worden op basis van de score van het KCPE. Sommige kinderen kunnen naar een goede school, anderen niet. High School is in Kenia altijd een internaat school waar ze gedurende de schoolperiode ook tijdelijk wonen. High School duurt vier jaar. Aan het einde van de opleiding doen de studenten een examen voor het Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE). Met deze cijfers kunnen ze vervolgens naar College. Voor veel kinderen in Kenia is het onderwijs, vooral High School, helaas niet haalbaar vanwege de kosten en reisafstand.

Onderwijsprogramma bij Blessed Generation

Het basisonderwijs is goed geregeld voor alle kinderen van de weeshuizen en kinderen uit het outreachprogramma. Alle drie weeshuizen hebben een eigen primary school met elk een eigen werkwijze die is aangepast aan de locatie van de school:

 • Ruiru heeft een privé-school waar kinderen van het weeshuis naar school gaan maar ook kinderen van buiten het weeshuis, deze betalen schoolgeld. Daarmee kunnen de lopende kosten van de school worden betaald en kan de scholing van de weeskinderen worden bekostigd.
 • Malindi heeft een missie-school waar naast de weeskinderen ook kinderen uit het outreachprogramma en kinderen van buiten het weeshuis gratis naar school gaan. Deze school wordt gesponsord. Deze school heeft de krant gehaald met een 5e positie voor beste scholen van de provincie Kilifi.
 • Nyamira heeft een regeringsschool waar de weeskinderen en kinderen uit de omgeving gratis naar school kunnen. De regering betaald een deel van deze kosten, Blessed Generation een ander deel van de kosten.

Een kind met goede cijfers van een primary school in Malindi gaat doorgaans naar een High School in Nairobi. Dit is acht uren rijden met de bus! Blessed Generation heeft 106 High School studenten die over heel Kenia zijn verspreid. Als de kinderen High School goed doorlopen hebben en goede cijfers hebben behaald, gaan zij door naar de universiteit of college. Dit wordt bekostigd door sponsors via diverse kanalen.

Wilt u weten wat u kunt doen om bij te dragen aan dit project? Klik dan hier.