Projecten

Stichting Geen Dak zet zich in voor projecten van Blessed Generation. Klik op de titel van het project voor meer informatie en nieuws over dit project.

BG-High; highschool in Ruiru
De Stichting Geen Dak maakt zich sterk voor de voortgang van deze school. Ondersteunt de school financieel zodat de leerlingen, veelal weeskinderen, van een veilig onderkomen en goed onderwijs kunnen genieten.

Droomschool (reeds gerealiseerd)

Het vervolgonderwijs in Kenia is extern en bijzonder kostbaar voor Blessed Generation. Omdat er steeds meer weeskinderen naar vervolg onderwijs kunnen zijn de schoolkosten voor de Blessed Generation dermate hoog dat ze niet meer zijn op te brengen, waardoor een eigen highschool een logische aanvulling is. Waar ook tegen aan gelopen wordt is dat weeskinderen een kwetsbare groep leerlingen is. Deze emotionele en financiele aspecten brachten Blessed Generation tot het plan om een Blessed Generation highschool te gaan starten. En niet zomaar een school. Blessed Generation wil een internaat High School neerzetten die past in de 21e eeuw, een e-learning High School. Iets totaal nieuws in Kenia! Een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, zodat de leerlingen van Blessed Generation een optimale aansluiting hebben op hun werkende leven en externe leerlingen worden aangetrokken om de exploitatiekosten van de school zo laag mogelijk te houden.
Voordat de exclusieve e-learning school gerealiseerd kan worden zal er eerst een aanvang worden gemaakt om het weeshuis in Ruiru om te bouwen tot highschool. De bedoeling is om in de loop van 2015 te starten met de highschool door weeskinderen voor het eerste en tweede schooljaar. In fases zal dan deze school uitgroeien tot de beoogde hoogwaardige e-learning school.

Waterput weeshuis Ruiru (reeds gerealiseerd)

Het weeshuis in Ruiru heeft geen water en manager Ann moet elke maand water kopen wat met een grote tankwagen wordt gebracht. Dit is echter vreselijk duur. Bovendien gaat er veel water verloren doordat de slang die het water van de vrachtwagen naar het weeshuis moet pompen aan alle kanten lekt. Doel is nu om een borehole (waterput) te realiseren bij het weeshuis. Deze is voor 30.000,00 euro te realiseren. De helt van dit bedrag is reeds verzameld. Stichting Geen Dak zet zich in om het resterende bedrag op te brengen.