Kindsponsoring

Kindsponsor 

Voor een bedrag van € 35,00 sponsort u een kind van de Blessed Generation. Via uw maandelijkse donatie draagt u bij aan de kosten verbonden aan de dagelijkse behoefte van het kind. Zo kan het kind onderdak, voedsel, zorg, medicatie en onderwijs worden geboden.

Veel sponsorouders vinden het erg bijzonder een persoonlijke brief of tekening te ontvangen van ‘hun’ kind. Op regelmatige basis zult u dan ook iets van uw sponsorkind vernemen. U heeft zelf ook de gelegenheid brieven en kaarten naar ‘uw’ kind te sturen.

Letter to Sponsor- John Omari 2014

Sponsor voor een middelbare schoolopleiding

Kinderen die niet langer in het weeshuis kunnen blijven en zich hebben gekwalificeerd voor een middelbare schoolopleiding hebben ook uw hulp nodig. Deze kinderen sponsort u bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding die 4 jaar duurt. Het benodigde bedrag is € 750,- per jaar wat overeenkomt met € 62,50,- per maand.

Het onderwijs geschiedt op een kostschool. De kinderen wonen dus intern en krijgen ook de maaltijden op school. Via uw donatie kan de opleiding plus kost en inwoning worden betaald. Een goede opleiding is van groot belang voor de weeskinderen. Met uw steun biedt u een kind een kans op een mooie toekomst.

Stichting Geen Dak bundelt krachten van kleinere sponsoren

Is een bedrag van € 35,00 per maand te veel voor u? Geen probleem. Wij bundelen de krachten van meerdere kleinere sponsoren. Door het bundelen van maandelijkse donaties van kleinere bedragen (€ 5, € 10, € 15, € 20, €25 of € 30), sluit de Stichting Geen Dak het sponsorcontract van € 35 per maand af en bent u dus een deelsponsor.

sponsor